Bemutatkozunk

       Az "Öt volt Bukovinai székely falu temetőinek megóvása" Alapítvány 2013. december 7-én jött létre.

Ezt megelőzően 2011. október 16-án a bukovinai andrásfalvi temetőben ünnepélyes keretek közt, (a helyi elöljárók, a lakosság és az öt falu egyházi képviselőinek hozzájárulásával) tiszteletteljesen megtörtént az első emlékmű felavatása az ottmaradt őseink emlékére és tiszteletére.

Az Alapítvány 2013. december 7-i megalakulását követően, 2014. június 9-én Istensegíts és Hadikfalva magyar temetőiben, a helyi egyházi és világi méltóságokkal közösen emlékműveket állítottunk.

Józseffalva és Fogadjisten temetőiben az elkövetkezendő időben, az Alapítvány anyagi lehetőségeihez igazodva emlékművek felállítását és ünnepélyes felavatását tervezzük.

Az Alapítvány céljai: Az öt volt bukovinai székely falu temetőinek megóvása, karbantartása, kitisztíttatása, parkosítása.

Az andrásfalvi temetőben kétszer is megtörtént a bozót kiirtása, többszöri kaszálása, melyet az Alapítvány adományokból tudott fedezni.

Továbbá az Alapítvány tevékenysége kiterjed kulturális kapcsolatok létrehozására, azok anyagi lehetőségeinkhez mérten történő támogatására.

Testvérfalu kapcsolatok kialakítására. (Kakasd és Andrásfalva testvérfaluvá válásának kialakítása folyamatban van.)

Mind az öt székely falu temetőiben minden leszármazottnak vannak ott nyugvó szerettei, szülei, nagyszülei, gyermekei, testvérei, rokonai. Éppen ezért a temetőink rendben tartása mindannyiunk ügye!

Ezúton kérünk minden székely és vegyes házasságban élő jó szándékú embertársunkat, hogy lehetőségéhez mérten és szíve szerint járuljon hozzá a hátralévő feladatok megvalósításához, mely a temetők folyamatos rendben tartása és a két további emlékmű felállítása.

Amennyiben szívügyének tekinti az ottmaradt szerettei temetőinek sorsát, hozzájárulását a következő névre és számlaszámra teheti meg:

Az "Öt volt Bukovinai székely falu temetőinek megóvása" Alapítvány

Bankszámla számunk: 11746036-20040091

Jó szándékú hozzájárulását megköszönve, az Alapítvány nevében:

Selyem Márton
az Alapítvány elnöke

Telefon: 06 (30)396-8294